Residential and sports cluster "Novogorsk Olympic village"

Novogorsk microdistrict, Khimki, Moscow region

Project: 2007-2009
realization: 2008-2016
Customer: "UniStroyProject" LLC

Urban Awards 2012. "The best concept of infrastructure and improvement"

The settlement of the year Award 2013. "The best concept of infrastructure / improvement"

PREF Awards 2013. The winner at the nomination "Townhouse" and a laureate at the nomination "Comfortable environment"

PRO REALTY 2013. The laureate at the nomination "The best business class cottage settlement of Moscow region"

Diploma of Russian Academy of Arts "For the development of modern architecture traditions" 2015

 

Architects: 
Bindeman V.
Borodin O.
Buinov F.
Liprandi D. 
Kotova N.
Staune E.
Pankratova I.
Fyodorova M.
Timofeeva O.
Igumnova K.
Shkulyova E.
Bindeman N.
Ivleva Y.
Deblik L.

Engineers:
Burets E.
Nikolaev S.
Sheveleva G.
Fedorov D.
Filinov V.                                    
Constructors:
Shpakov I.                           
Loginov P.                          
Fyodorov D.                          
Basov V.
Tsygantsova V.                   
Semenov O.
Kudyasheva N.
Zagratdinova A.
Filippova A.
Yarovitsina E.