Family hotel in Sochi

Sochi

Project: 2002 - 2003
Realization: 2003 

XII International Festival "Zodchestvo-2004", the bronze diploma

 

Architects: 
Bindeman V.
Kotova N.
Berekashvili N.

Constructors: 
Marova G.
Melnikova S.
Bekbaeva S.

Engineers: 
Panova V.
Novikova G.