Hotelresort "Kiparis" in Sochi

Shosseynaya street, Sochi, Hostinskiy district, Krasnodarskiy Kray

Project: 2007 
Customer: "Tonnelniy otryad №44" OJSC

 

Architects: 
Bindeman V.
Liprandi D.
Blinov A.