Incoming group of the cottage settlement "Istra-Vita"

38 km, Novorizhskoye highway, Istrinskiy district, Moscow region

Project: 2011 г.
Customer: "StroyRazvitiye" LLC

 

Architects: 
Bindeman V. 
Kotova N.
Pankratova I.
Arefina I.

Constructors:
Shpakov I.
Basov B.