Apartment houses of the low-rise residential building "Kuzminskoye"

Nearby Kuzminskoye, Barybino microdistrict, Domodedovo, Moscow region

Project: 2009
Customer: "Upravleniye Inzhenernym Obespecheniyem Domodedovo" LLC

 

Architects: 
Bindeman V.
Pankratova I. 
Borodin O. 
Buinov F.