Fitness centre in Chelyabinsk

Mashinostroiteley street, Chelyabinsk

Project: 2008 
Customer: "M.SH. Invest" LLC

 

Architects:
Bindeman V.
Borodin O.
Boyarshinov N.
Buinov F.