Cottage settlement "Zelenyi ruchey"

Building 23, Glukhovo village, Yakhroma settlement, Dmitrovskiy district, Moscow region

Project: 2010
Customer: "Balta" LLC

 

 

Architects:
Bindeman V.
Semenov Y.
Staune E.
Zinyukova O.