Cottage settlement "Taraskovo"

Nearby Taraskovo village, Naro-Fominskiy district, Moscow region

Project: 2005

Customer: "StroyMontazhServis" LLC

 

 

Architects: 
Bindeman V.
Kotova N.
Zinyukova O.
Pankratova I.
Bindeman N.
Lyzlov N.